נהלי תשלומים עבור מים וביוב והדרכים הקיימות להקלות

השינוי המשמעותי ביותר בתחום תשלומים עבור צריכה של מים וטיפול בביוב עבר בשנת תשס"א בעת העברת האחריות מגורמים ממשלתיים לתאגידיים, זאת על פי חוק תאגידי מים וביום. בשנים הראשונות שלאחר העברת החוק הסכומים הנגבים לא היו שונים מאלה שנדרשו מהרשויות המקומיות בשנים קודמות, אך כיום זה שונה מעיר לעיר.

החל משנת 2010 הופעלה רפורמה המשפיעה באופן נרחב על תמחור אגרות אלה. רפורמה זו לוקחת בחשבון תחומים רבים, כולל מספר נפשות, פעילות המתבצעת במקום והבחנה בין בתי מגורים למבנים ציבוריים (בתי מלון, מפעלים, מוסדות רפואיים וכו').

כיצד נקבע תעריף עבור תשלום המים?

הסכומים עבור מים במסגרת תשלומי מים וביוב מבוססים על תעריף אחיד הקבוע בחוק, תוך שילוב פרמטרים כגון שימושים לצרכים מיוחדים (חקלאות או תעשייה). סכומים אלה הינם גמישים והרשות שיכולה להשפיע עליהם הינם משרד הפנים ומשרד האוצר. מים וביוב

על מה משלמים אגרת ביוב?

אגרת ביוב זהו תשלום קבוע עבור שמירה על מערכות הביוב העירוניות במצב תקין. לרוב מדובר בסכומים שקבועים בתקנות התאגיד האחראי על תחום הביוב והמים בכל עיר באופן נפרד. התנודות במחיר קשורות לשימוש במקורות מים בכמויות גדולות.

בגלל שהתשלומים עבור מים וביוב שזורים בינם לבין עצמם, לא תמיד ניתן לדעת בוודאות כמה כסף הולך על כך אחד מהמרכיבים, ועקב כך ניתן לפספס הזדמנויות וסיבות מוצדקות להורדת סכומי התשלום המוטלים על משק בית כלשהו.

באילו דרכים ניתן לצמצם תשלומים עבור מים וביוב?

באמצעות מעקב צמוד אחרי צריכת המים ואיסוף המסמכים הדרושים ניתן לצמצם את הסכומים המשולמים עבור השימוש במים. עורכי דין שונים עוסקים בתחום זה במטרה לייעל את ההתנהלות של מוסדות שונים כגון בתי מלון, בתי אבות, מפעלים ועוד – חשבונות המים במקומות אלה עלולים להגיע לסכומים גבוהים מאוד.

באמצעות ייצוג הולם של חברה המתמחה בנושא תשלומי מים וביוב ניתן להוכיח את רמות השימוש בתשתיות אלה ובמידה ויש עילה לכך – להוריד את התשלומים למינימום הנדרש, זאת בהתאם למסמכים שיוצגו. הדבר מושג באמצעות קביעה של כמויות ספציפיות של מים שבהם נעשה שימוש כפטורות מהאגרה הקבועה בחוק.