מזונות קטינים – חובתו של כל אב בישראל

על פי הדין העברי מחויב כל אב לזון את ילדיו ולדאוג לכל צרכיהם עד גיל 18. בהתאם לאורח החיים הישראלי שכולל שירות צבאי עד גיל 21 או גיל 20 במקרה של נשים הרי שהאב מחויב לדאוג לילדיו עד הגיל שלאחר השירות הצבאי. עם זאת, יש להדגיש כי מגיל 18 ועד סיום השירות הצבאי האב ישלם רק שליש מסכום המזונות להם היו רגילים הילדים.

מזונות קטינים נועדו כדי להבטיח לילדים עתיד טוב יותר והווה שווה כמו לשאר הילדים, מזונות ילדים לא תלויים ביחסים שבין האב לאם, אינם מתחשבים בהכנסתו של האב ואינם מצריכים הוכחה מיוחדת לטובת הצרכים הבסיסיים. את התביעה לתשלום המזונות ניתן להגיש לשני מוסדות: בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. בשני המקרים יינתנו אותן הזכויות בדיוק שכן שני המקומות נמצאים בסמיכות מקבילה ועובדים על פי אותם התקנות והחוקים.

אב שיסרב לשלם את המזונות עבור ילדיו ייאלץ להיכנס להליך משפטי נגד בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה ובהחלט קיים סיכוי כי ייאלץ לשלם יותר ממה שהיה נדרש לשלם מלכתחילה.

מזונות ילדים – ההבדל בין צרכים בסיסיים לצרכים הקיומיים 

מזונות קטינים גירושין

בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני עושים אבחנה ברורה בין הצרכים הבסיסיים, ההכרחיים לבין הצרכים הנוספים שיספקו לילד את רמת החיים לה הורגל או את התוספות להן הוא זקוק. בתוך הצרכים הבסיסיים נמצא כמובן אוכל, שתייה, מקום לינה, ביגוד, הנעלה וכל התנאים הבסיסיים ביותר שיאפשרו לילד לגדול בכבוד.

הצרכים הקיומיים הנוספים יכולים להיות חוגים, שיעורי עזר ומורים פרטיים, צעצועים שיספקו לילד תעסוקה ועוד. מזונות קטין המשולמים על ידי האב אינם ניתנים לשינוי בכל הקשור לצרכים הבסיסיים וישנו סכום קבוע מראש, לגבי הצרכים האחרים אין כמובן סכום קבוע שכן הדבר תלוי במקרה הספציפי של הילד.

מזונות קטינים – התשלום משתנה בהתאם לגיל הילדים

עד גיל 15 מחויב האב לילדים שלו בצורה אבסולוטית, כלומר הוא ישלם עבורם מזונות ילדים ללא התחשבות במצבו הכלכלי או בהכנסה החודשית שלו או של האם. בגיל 15 חל שינוי והמזונות שאינם נכללים בצרכים הבסיסיים יקראו מזונות מדין צדקה. מזונות קטינים מחלוקים למעשה עד גיל 15 ולאחריו שכן לאחריו ישנה התחשבות במצבו הכלכלי של האב ובהכנסתו החודשית.

בנוסף, יש השפעה גם להכנסה של האם ואם ההכנסה של האב נמוכה מההכנסה של האם הרי שהיא זו שתישא בהוצאות הנוספות שמעבר להוצאות ההכרחיות. מזונות קטינים הם חובתו של האב, אך בהחלט ניתן לראות כי אחרי גיל 15 ובעיקר אחרי גיל 18 הסכומים יורדים בצורה משמעותית. בשנים האחרונות ישנו רצון לראות שוויון גדול יותר בין הגברים והנשים בכל הקשור לתשלום המזונות, עד שזה יקרה האב הוא האחראי הבלעדי בכל הקשור לעזרה והסיוע עבור ילדיו.